Innmelding i korpset

av Hallvord R., 12/05/2017

Unge Ila og Bolteløkka-musikanter på mesterskap
Vi har nå lagt ut søknadsskjema for å melde seg inn i Ila og Bolteløkka skolekorps for oppstart i 2017. Alle som starter i 2. klasse eller over høsten 2017 kan melde seg inn. Velkommen til korpset!

Vanlige spørsmål omkring opptak

Når er det korps-øving?

Samspill er på torsdager, rekruttene vil i starten samles til øvelse ca 16:15. Rekrutter og aspiranter øver på Ila skole, Junior- og Hovedkorps på Bolteløkka.

Når det er individuell øving er avhengig av instruktørenes timeplaner, men opplæring for nye rekrutter (30 minutt individuell musikkundervisning i uka!!) vil ofte kunne bli lagt til SFO-tid.

Kan vi velge instrument?

Alle rekrutter får ønske seg tre instrumenter i prioritert rekkefølge. Tildeling av instrument blir gjort utifra flere kriterier: I tillegg til ønskene rekruttene har må vi vurdere balansen mellom instrumentene i korpset, instrumenter tilgjengelig og lærerressurser.

I tillegg er det slik at enkelte instrumenter er mer “begynner-vennlige” enn andre. Den som ønsker seg store instrumenter som tuba eller trombone kan gjerne starte på baryton og bytte til sitt ønske-instrument etterhvert. De som ønsker seg trompet eller horn bør kanskje starte på kornett. Slike planer for progresjon vil vi gjerne legge sammen med musikant og foreldre!

Hva koster det?

Det koster 1500,- i semesteret (1200 i semesteravgift, 300 i instrumentleie). Det er to semester i året. Ungene får mye opplæring og aktiviteter for penga, fordi mye av korps-budsjettet dekkes av loppemarked-inntekter.

Hvor mye innsats trengs fra foreldrene?

Korpset bygges opp og drives av frivillig foreldre-innsats og samarbeid. Alle foreldre bes stille opp på følgende i løpet av et semester:

  • Være vakt og ordne litt enkel mat (brød/frukt) på en samspill-øvelse
  • Bruke to kvelder (per familie) på loppe-henting og sortering uka før loppemarkedet
  • Jobbe fredag kveld, lørdag og søndag i loppe-helga

I utgangspunktet er det alt, og slik støtter vi sammen opp om det gode miljøet vi ønsker at ungene våre skal ha glede av. Den som har tid og overskudd til det kan gjerne også ta på seg verv i korpset, men det er frivillig.

Altså er det ingen grunn til å nøle – meld ungene inn i korpset her!

Foto: NMF, unge Ila og Bolteløkka-musikanter på distriktsmesterskapet i Asker 2017.

Gi oss grasrotandel!