Året rundt i korpset vårt

Ila og Bolteløkka skolekorps pleier å arrangere diverse aktiviteter i løpet av et år. Det er ikke sikkert vi alltid gjør alt, men her er en oversikt over tradisjonene i korpset slik at dere vet omtrent hva som kan komme til å skje. Alle konsertene våre er åpne for slekt og venner, og de største er også offentlig annonsert og markedsført på skolene.

Høstsemesteret

 • Samspill på torsdager starter omtrent samtidig med skoleåret. Individuell undervisning starter som regel 1-2 uker etterpå.
 • I løpet av ca den første måneden pleier det å være et oppstarts-seminar – en helg med øving. De yngste musikantene øver litt, som regel på lørdag, de eldste øver oftest både lørdag og søndag.
 • Det er også høstloppemarked en av de første helgene i skoleåret.
 • Omtrent midt i høstsemesteret pleier vi å ha en konsert der alle i korpset deltar og viser hva de har lært så langt. Konserten kan ha et tema som f.eks. filmmusikk eller storband, og både foreldre, slekt og andre gjester er velkomne. Denne konserten kalles ofte “showkonsert” eller “høstkonsert”.
 • I forkant av julekonserten er det vanligvis også helgeseminar slik at musikantene får øvd litt ekstra.
 • Semesteret avsluttes med julekonsert i begynnelsen av desember, med julemusikk i en av bydelens kirker.

Vårsemesteret

 • Samspill starter opp omtrent samtidig med skoleåret, undervisning ca 1 uke etterpå.
 • Ca første søndag i semesteret har vi ofte en hyggelig juletrefest – sang rundt juletre mens korpsmusikanter spiller til, mat, leker og aktiviteter – og kanskje en gjest med skjegg og rød lue..
 • Det er ofte et oppstarts-seminar en av helgene i januar, for å komme godt i gang etter ferien.
 • Før vinterferien pleier vi å ha en konsert vi kaller huskonsert – den er i litt mindre format, på en av skolene. Musikantene spiller for oss i mindre ensembler og i instrumentgrupper, og vi hører litt av det de har lært av instruktørene sine.
 • Midt i vårhalvåret er det vanligvis distriktsmesterskap – en stor korps-konkurranse for mange korps i vår region. Vår junior- og hovedkorps deltar vanligvis i Asker. Av og til har aspirantene også deltatt.
 • Rundt påske – gjerne før, om ikke påsken er alt for tidlig – blir det vårloppemarked.
 • Før 17. mai er det marsj-seminar, en dag musikantene øver på den vanskelige ferdigheten å marsjere og spille samtidig. Det er ikke lett!
 • Siste skoledag før 17. mai er det vanligvis lille 17. mai med tog i nærmiljøet, der korpset deltar og de yngste marsjerer. Vi går med begge skolene og spiller på lokale sykehjem.
 • 17. mai marsjerer vi selvfølgelig med skolene ned Karl Johan og forbi kongen på balkongen.
 • Før vi tar sommerferie har vi gjerne en stor eller liten sommerkonsert som avslutning – kan hende til og med på ute-scenen på St. Hanshaugen!
 • Junior – og hovedkorpset drar vanligvis på sommertur – kanskje til utlandet, kanskje til en musikkfestival eller begivenhet. Det skjer ofte i starten av sommerferien, skjønt det kan variere litt etter reisemål og planer.
Med mange aktiviteter håper vi å sørge for både mestring og trivsel, året rundt. Vi er også avhengig av at dere foreldre gir tilbakemeldinger om hvordan oppleggene og aktivitetene fungerer for musikantene. Tilbakemeldinger og innspill er alltid velkomne.
Gi oss grasrotandel!