Vil du bli med i korpset? Velkommen!

Vi tar opp nye medlemmer hver høst, og du kan melde deg inn allerede om våren. Dersom det ikke er vår/høst kan du gjerne ta kontakt med oss og spørre om vi kan legge til rette for opptak likevel – det lar seg ofte gjøre. Du kan begynne i korpset fra 2. klasse.

Vanlige spørsmål omkring opptak

Når er det korps-øving?

Samspill er på torsdager, rekruttene vil i starten samles til øvelse ca 16:15. Rekrutter og aspiranter skal øve annethvert halvår på Ila skole, annethvert på Bolteløkka. Junior- og Hovedkorps øver på Bolteløkka.

Når det er individuell øving er avhengig av instruktørenes timeplaner, men opplæring for nye rekrutter (30 minutt individuell musikkundervisning i uka!) vil ofte kunne bli lagt til aktivitetsskole-tid.

Kan vi velge instrument?

Alle rekrutter får ønske seg tre instrumenter i prioritert rekkefølge. Tildeling av instrument blir gjort utifra flere kriterier: I tillegg til ønskene rekruttene har må vi vurdere balansen mellom instrumentene i korpset, instrumenter tilgjengelig og lærerressurser.

I tillegg er det slik at enkelte instrumenter er mer “begynner-vennlige” enn andre. Den som ønsker seg store instrumenter som tuba eller trombone kan gjerne starte på baryton og bytte til sitt ønske-instrument etterhvert. De som ønsker seg trompet bør kanskje starte på kornett. Slike planer for progresjon vil vi gjerne legge sammen med musikant og foreldre!

Hva koster det?

Det koster 2000,- i semesteret (1700 i semesteravgift, 300 i instrumentleie). Det er to semestre i året. Ungene får mye opplæring og aktiviteter for penga, fordi mye av korps-budsjettet dekkes av loppemarked-inntekter.

Hvor mye innsats trengs fra foreldrene?

Korpset bygges opp og drives av frivillig foreldre-innsats og samarbeid. Vi prøver likevel å fordele innsatsen på mange slik at det blir minst mulig på hver. Alle foreldre bes stille opp på følgende i løpet av et semester:

  • Være vakt og ordne litt enkel mat (brød/frukt) på en samspill-øvelse
  • Bruke to kvelder (per familie) på loppe-henting og sortering uka før loppemarkedet
  • Jobbe fredag kveld, lørdag og søndag i loppe-helga

Dette er den forventede dugnadsinnsatsen. I utgangspunktet er det alt, og slik støtter vi sammen opp om det gode miljøet vi ønsker at ungene våre skal ha glede av. Den som har tid og overskudd til det kan gjerne også ta på seg verv i korpset, men det er frivillig.

I tillegg forventer vi at foreldre

  • Støtter opp om barnas hjemmeøving, slik at de opplever mestringsfølelse og trives
  • Bidrar til å ta vare på instrumenter og uniformer som musikantene får låne
  • Forplikter seg til å betale kontingent for hvert påbegynt semester (merk at det er mulig å søke om friplass av økonomiske årsaker)
  • Unngår at musikanter melder seg ut i løpet av semesteret – utmelding bør skje ved semesterslutt (jul/sommer) slik at dirigentene har en stabil besetning for alle konserter osv. som planlegges.
Gi oss grasrotandel!