Juleavslutning aspirant- og juniorkorpset

av Hallvord R., 12/12/2012

Torsdag 13. desember startar samspel for aspirantar og juniorar til vanleg tid 1600.

Festsalen er opptatt denne dagen, så alle musikantar møter nede, tek med seg kvart sitt notestativ, og går opp til musikkrommet, der øvingen går av stabelen.

1730 held aspirant- og juniorkorpset julekonsert for familie i musikkrommet. Hovedkorpset kjem også og høyrer på.

Etterpå vert det hygge og kake.

Vel møtt, små og store!

Gi oss grasrotandel!