Ila og Bolteløkka skolekorpset er som de fleste skolekorps avhengig av medlemskontingenter, inntektsbringende aktiviteter og i tillegg noe offentlige tilskudd.

Korpset arrangerer 2 årlige loppemarked og får inn en del inntekter på det.

En god del av inntektene går til dirigenter, instruktører, instrumenter og skolekorpsuniformer!

I tillegg går en del av inntektene våre  til korpsturer og felles aktiviteter.

Loppemarked skaper også god stemning blandt musikanter og foreldre.

Henting av lopper avtales på ibkorps.loppemarked@gmail.com eller på telefon 41238002 (denne telefonen er bare i bruk etter klokka 17:00 fra ca. 3 uker før et loppemarked).

Klikk her for å gi oss lopper!

Gi oss grasrotandel!